Par projektu

Jau gadiem ilgi mūsu centrālās organizācijas, kā arī latviešu draudzes, biedrības un apvienības visā pasaulē ir domājušas, kā saglabāt trimdas arhīvus – svarīgu Latvijas valsts vēstures sastāvdaļu. Tādēļ 2021. gada sākumā PBLA sadarbībā ar Kultūras ministriju veica aptauju, lai apzinātu, kur un kādi arhīvu materiāli par latviešu kopienām ārzemēs ir pieejami. Aptaujā piedalījās tautieši no visas pasaules un dažādām paaudzēm. Izmantojot aptauju rezultātā iegūtos datus, tika izstrādāta digitāla karte, kur ērti skatāma un meklējama informācija par latviešu arhīviem pasaulē. PBLA plāno regulāri atjaunot un papildināt karti, tādēļ ikviens, kura īpašumā ir materiāli par latviešiem ārzemēs, ir aicināts iesaistīties projektā, sazinoties ar PBLA pārstāvniecību.

Digitālā karte ir projekta pirmais posms, tā turpinājumā PBLA sadarbībā ar Latvijas arhīvu ekspertiem ierakstīs informatīvus seminārus par tādām tēmām kā arhīvu materiālu vākšana, apstrādāšana un sistematizēšana; digitalizācija; arhīvu materiālu pārvešana un atdošana. Paredzams, ka semināru ieraksti tiks prezentēti 2021. gada rudens pusē, apvienojot tos ar tiešsaistes diskusijām ar ekspertiem. Turpmāk ikvienam interesentam semināri ar subtitriem angļu valodā būs pieejami šajā sadaļā un PBLA pārstāvniecības YouTube kontā.

Informatīvie video par darbu ar arhīvu materiāliem

7.oktobrī: Materiālu vākšana un sistematizēšana

Video ieraksts ar subtitriem:


Zoom semināra ieraksts ar diskusiju ar LNA ekspertēm:

Projektu īsteno:

Saziņai

Lora Egle
lora.egle@pbla.lv

PBLA pārstāvniecība Rīgā
Lāčplēša ielā 29 dz. 5
Rīga, LV 1011
Latvija
tālr. +371 67 282 980
fakss +371 67 820 176
pbla@pbla.lv