Par projektu

Jau gadiem ilgi mūsu centrālās organizācijas, kā arī latviešu draudzes, biedrības un apvienības visā pasaulē ir domājušas, kā saglabāt trimdas arhīvus – svarīgu Latvijas valsts vēstures sastāvdaļu. Tādēļ 2021. gada sākumā PBLA sadarbībā ar Kultūras ministriju veica aptauju, lai apzinātu, kur un kādi arhīvu materiāli par latviešu kopienām ārzemēs ir pieejami. Aptaujā piedalījās tautieši no visas pasaules un dažādām paaudzēm. Izmantojot aptauju rezultātā iegūtos datus, tika izstrādāta digitāla karte, kur ērti skatāma un meklējama informācija par latviešu arhīviem pasaulē. PBLA plāno regulāri atjaunot un papildināt karti, tādēļ ikviens, kura īpašumā ir materiāli par latviešiem ārzemēs, ir aicināts iesaistīties projektā, sekojot instrukcijām sadaļā “Pievieno savu punktu” vai sazinoties ar PBLA pārstāvniecību.

Projektā “Latviešu arhīvi pasaulē” tapa arī trīs informatīvi video ar subtitriem angļu valodā par tādām tēmām kā arhīvu materiālu vākšana un sistematizēšana, retie materiāli un digitalizācija, materiālu pārvešana. Informatīvie video tika prezentēti trīs tiešsaistes semināros 2021. gada oktobrī, kuros piedalījās arī video tapšanā iesaistītie eksperti, diskutējot ar semināra dalībniekiem. Informatīvie video un tiešsaistes semināru ieraksti ir pieejami sadaļā “Informatīvie video”.

Projektu īsteno:

Saziņai

Lora Egle
lora.egle@pbla.lv

PBLA pārstāvniecība Rīgā
Lāčplēša ielā 29 dz. 5
Rīga, LV 1011
Latvija
tālr. +371 67 282 980
fakss +371 67 820 176
pbla@pbla.lv